restaur-art, restaurart, conservación, restauración, trompe/oil, pintura mural, arqueologia, policromia, arquitectura, frescs, teles, diseño, mueble, contemporáneo, mobiliario, maquetismo, arte, españa, madera, dorados, anticuario, cursos, art, decoració artistica, decoració de sostres , consolidació, consolidación de obras de arte,conservació, restauració, pintura decorativa, disseny, moble, mobiliari, contemporani, art, guitarra, espanya, trompe l'oeil, marqueteria, talla, fusta, daurats, antiquar, restaurar, restaurart, prevenir, conservar, restauració, restauración, papel, paper, conservació, conservación, pintura, escultura, bellas artes, coleccionismo, antiguo, libro

METODOLOGIA
La restauració d’obres artístiques i culturals realitzades en qualsevol tipus de material és una operació molt delicada on s’han de tenir en compte molts factors, d’història, memòria d’obra, etc.. En la restauració s’ha de realitzar un estudi molt detallat de l’estat actual i un de molt selectiu en el procés de restauració. La restauració ha de ser controlable en cada una de les seves fases, graduals i selectives, i no s’han de produir modificacions en la seva estructura, ni abrasions en la superfície que puguin produir una acceleració del seu deteriorament, utilitzant materials que puguin millorar les seves característiques i sobretot la seva conservació, protecció, que sempre seran reversibles.

MATERIAL LAPIDI
La degradació física de la roca és degut fonamentalment als agents atmosfèrics, biològics i l’antiguitat del material.
El material lapidi utilitzat a l’exterior rep aigua, sobretot quan plou o neva, i una escalfor radiant del sol. Els resultats varien segons la intensitat del clima i això produeix una activitat biològica notable.
L’ absorció de l’aigua en una molècula, de part de molts minerals components de les roques, augmenten de volum causant una fissura i posteriorment una fragmentació o polvorització de la superfície segons els tipus de roca. Això té una reacció lenta però letal es pot arribar a la seva transformació en guix.
Altres agents biològics com les plantes, algues i líquens amb les seves arrels penetren i produeixen un deteriorament físic considerable.
La contaminació atmosfèrica és un altre factor molt present actualment en zones amb una alta densitat de població, on l’acció agressiva del anhidrid carbònic pot arribar a altes concentracions contaminants on realitza una cadena de reaccions molt complexes de deteriorament.